Giàn Hoa Gỗ Nhựa Ngoài Trời

  • Cột: 120*120mm
  • Thanh đỡ: 50*150mm
  • Thanh gác: 40*90mm
  • Màu sắc: Coffee
  • Công nghệ: Malaysia

Liên hệ: 0974.578.226 -