Sàn Gỗ CapelFloor 12mm CA 551

  • Kích thước: 1221 x 146 x 12mm
  • Xuất xứ: HDF Made in Indonesia
  • Cạnh hèm khoá: V
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật: AC4 – B1 – E1
  • Bảo hành nhà sản xuất: 25 năm

Liên hệ: 0974.578.226 -