Sàn Gỗ CapelFloor 12mm CA 552

-Kích thước: 1221 x 146 x 12mm

-Xuất xứ:HDF Made in Indonesia

-Cạnh hèm khoá:V

-Tiêu chuẩn kỹ thuât:AC4-B1-E1

-Bảo hành nhà sản xuất:25 năm

Liên hệ: 0974.578.226 -