Sàn Gỗ CapelFloor 12mm CA 558

-Kích thước:1221 x 146 x12mm

-Xuất xứ:HDF Made in Indonesia

-Cạnh hèm khoá: V

-Tiêuc chuẩn kỹ thuật:AC4-B1-E1

-Bảo hành nhà sản xuất:25 năm

Liên hệ: 0974.578.226 -