Sàn gỗ Kaindl K37658 8mm

  • Kích thước: 1380 x 142.5 x 12 mm
  • Số lượng tấm/ hộp: 7 tấm/hộp
  • Diện tích/ hộp: 1.38 m2/hộp

Liên hệ: 0974.578.226 -