Sàn gỗ Pago KN103 12mm

  • Kích thước: 803 x 130 x 12 mm
  • Số lượng tấm/ hộp: 20 tấm/hộp
  • Diện tích/ hộp: 2.088 m2/hộp

Liên hệ: 0974.578.226 -